Con­sul­tanță juridică

 

  • Drep­tu­ri incăl­ca­te ca angajat?
  • Pro­ble­me la locul de muncă?
  • Difi­cul­tăți cu angaja­torul pe moti­vul salariului/concediului?
  • Ați fost vic­timă a unor infracți­uni (tra­fic de per­so­ane, extor­ca­re de sala­riu, abuz sexu­al, vătă­ma­re cor­po­rală etc.)?
  • Te-ai acci­den­tat în drum spre ser­viciu sau la locul de muncă?
  • Ai pro­ble­me finan­cia­re și nu știi ce să faci în continuare?
  • Asistență/ajutor în cont­ac­tul cu auto­ri­tăți­le (în caz de probleme)

 

Indi­fe­rent dacă sun­teți afec­tat sau cun­o­aș­teți alți oameni care au nevoie de aju­tor — sun­tem bucu­roși să vă aju­tăm. Dacă este nece­sar, vă vom pune în legă­tură cu cent­re de con­si­lie­re spe­cia­liza­te sau vă vom spri­ji­ni în căut­area unui avo­cat specializat. 

Ai nevoie de asis­tență — cont­ac­tează-ne astăzi:

Akti­on Wür­de & Gerech­tig­keit e.V.
Rahe­stra­ße 29, 49525 Lengerich

Pho­ne: 05481–3089904
Mobil: 0152–08974258
Mail: office@wuerde-gerechtigkeit.de

Per­so­ane de contact

Klaus Kör­ner, Rechtsanwalt
klaus.koerner@wuerde-gerechtigkeit.de

 

 

Klaus Körner
Clau­dia Lütkeschümer
01520 8970476
claudia.luetkeschuemer@wuerde-gerechtigkeit.de
Claudia Lütkeschümer
Iolan­da Nerlich
01520 8970358
iolanda.nerlich@wuerde-gerechtigkeit.de