Con­sul­tanță juridică

  • Con­trac­tul de mun­că, acor­dul de rezi­lie­re a con­trac­tu­lui de mun­că, încet­area con­trac­tu­lui, peri­oa­da de prea­viz, peri­oa­da de probă
  • pla­ta remunerației/salariului; nepla­ta remunerației/salariului
  • com­pen­saţie în caz de concediere
  • con­ce­diu de odih­nă, con­ce­diu de creş­te­re şi îngri­ji­re a copilului
  • Boală, acci­dent de muncă
  • Ore de lucru, ore suplimentare
  • Reco­man­da­re de la locul de muncă
  • Evacuarea/rezilierea con­trac­tu­lui de închi­rie­re a locuinței
  • Tra­fic de per­so­ane, abuz sexu­al, vătă­ma­re corporală
  • Spri­jin în găsi­rea unui avo­cat specializat

 

Indi­fe­rent dacă sun­teți afec­tat sau cun­o­aș­teți alți oameni care au nevoie de aju­tor — sun­tem bucu­roși să vă aju­tăm. Dacă este nece­sar, vă vom pune în legă­tură cu cent­re de con­si­lie­re spe­cia­liza­te sau vă vom spri­ji­ni în căut­area unui avo­cat specializat.

Ai nevoie de asis­tență — cont­ac­tează-ne astăzi:

Akti­on Wür­de & Gerech­tig­keit e.V.
Rahe­stra­ße 29, 49525 Lengerich

Pho­ne: 05481–3089904
Mobil: 0152–08974258
Mail: office@wuerde-gerechtigkeit.de

Per­so­ane de contact

Klaus Kör­ner, Rechtsanwalt
klaus.koerner@wuerde-gerechtigkeit.de

 

 

Klaus Körner
Iolan­da Nerlich
01520 8970358
iolanda.nerlich@wuerde-gerechtigkeit.de
 

Iolanda Nerlich, Rechtsberatung