Добре дошли на страницата на Акция достойнство и справедливост!

Радваме се, че сте тук!

Нашата цел е да помогнем на работници мигранти от Източна и Югоизточна Европа да упражняват по-активно своите права, за да бъдат тяхната интеграция и социално приобщаване успешни. Акция достойнство и справедливост е сдружение с нестопанска цел, което иска с помощта на юристи и обучени доброволци да улесни достъпа на работниците мигранти до съдебна защита. Нашата дейност цели подобряване на често несигурните и недостойни условия на труд и живот на работниците мигранти, което ще им осигури живот в достойнство и справедливост.